Запослење


Увек спремни да дамо шансу високомотивисаним, динамичним особама, које су склоне тимском раду, са израженом радном етиком, флексибилношћу, организацијским вештинама, спремности на лични и професионални развој, те оданости предузећу.


Уколико сматрате да поседујете ове особине, своје пословне биографије можете послати на

office@ultrakop.rs