Услуге


Наше услуге су веома флексибилне. Пројектоване су према потребама наших корисника, а применом најновијих технолошких решења, у могућности смо да у потпуности оправдамо Ваше поверење.

Опремљени смо за:

Извођење грађевинских радова при изградњи објеката инфраструктуре (рушења, ископи, подбушавања, затрпавања са набијањем и обнављање порушених површина);

Монтажне радове на инфраструктурним објектима;

Спајања, мерења и израду мерних протокола на свим врстама телекомуникационих каблова (оптички, телефонски, УТП и коаксијални);

Израду техничке документације.

Располажемо великим бројем возила, машина и камиона, који омогућавају извођење комплетних грађевинских радова на пољу телекомуникација, енергетике, водовода и гасовода.