ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕПројектовање и изградња класичних ТТ мрежа, данас су прерасле у пројектовање и изградњу приступних, транспортних и корпорацијских мрежа, као и “кључ у руке” у области мобилних и фиксних комуникација што подразумева аквизицију, законску регулативу, пројектовање, изградњу, инсталацију и одржавање опреме у мобилној и фиксној телефонији. У области приступних мрежа способни смо да реализујено све кабловске приступне мреже од резиденције корисника до чворног уређаја. Поред каблова, реализација подразумева монтажу свих пасивних и активних уређаја у стану корисника или специфицираном објекту и изградњу пратеће кабловске инфраструктуре у руралним и урабаним срединама као што је нпр. кабловска канализација. У области мобилних мрежа радимо на пројектима SWAPa тј. реновације мрежа мобилних оператера.


Ултра Коп д.о.о се бави пројектовањем и извођењем радова на пољу телекомуникације и то на:


• Оптичким транспортним мрежама

• Телефонским мрежама за фиксну телефонију

• Широкопојасним коаксијалним мрежама

• Мрежама мобилних оператера

• Корпоративним мрежама